Środki ostrożności COVID-19

Nasza firma stosuje środki ochronne, dezynfekujące oraz procedury ograniczające możliwość zakażenia się koronawirusem.